<div align="center"> <h1>Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.</h1> <h3>Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.</h3> <p>GTBS TBS Głubczyce Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gtbs_gl.republika.pl/gtbs_eu.html" rel="nofollow">gtbs_gl.republika.pl/gtbs_eu.html</a></p> </div>